Steruj ze smartfonu

Ustawia stan do podłączania aparatu do smartfonu.

  1. MENU (Sieć) → [Steruj ze smartfonu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Steruj ze smartfonu:
Ustawianie, czy połączenie między aparatem a smartfonem ma być nawiązywane przez Wi-Fi. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Połączenie:
Wyświetlany jest QR code lub identyfikator SSID wykorzystywane do nawiązania połączenia między aparatem a smartfonem.
Zawsze podłączony:
Określa, czy utrzymywać połączenie aparatu ze smartfonem. Jeżeli ta opcja jest ustawiona na [WŁ.], po podłączeniu aparatu do smartfonu, pozostanie on podłączony do smartfona przez cały czas. Jeżeli ta opcja jest ustawiona na [WYŁ.], aparat nawiąże połączenie ze smartfonem tylko po uruchomieniu procedury nawiązywania połączenia.

Uwaga

  • Jeśli w pozycji [Zawsze podłączony] jest ustawiona opcja [WŁ.], zużycie energii będzie większe niż przy ustawieniu [WYŁ.].