Przewodnik w apar.

Funkcja [Przewodnik w apar.] wyświetla opisy pozycji MENU, opcji Fn (Funkcja) i ustawień.

Przypisz wcześniej funkcję [Przewodnik w apar.] do odpowiedniego przycisku poleceniem [Prz. Własne] lub [Prz. Własne].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] lub [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [Przewodnik w apar.] do tego przycisku.
    • Funkcji [Przewodnik w apar.] nie można przypisać do niektórych przycisków.
  2. Wybierz opcję MENU lub Fn, której opis chcesz obejrzeć, po czym naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Przewodnik w apar.].

    Zostaną wyświetlone opisy danej opcji.