Formaty zapisu filmów

W opisywanym aparacie dostępne są następujące formaty zapisu filmu.

Co to jest XAVC S?

Nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości, na przykład w formacie 4K, dzięki konwersji do filmów MP4 z wykorzystaniem kodeka MPEG-4 AVC/H.264. Kodek MPEG-4 AVC/H.264 zapewnia większą efektywność kompresji obrazów. Istnieje możliwość nagrywania obrazów w wysokiej jakości przy równoczesnej redukcji ilości danych.

Format zapisu XAVC S/AVCHD

XAVC S 4K:
Przepływność: ok. 100 Mbps lub ok. 60 Mbps
Nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K (3840×2160).
XAVC S HD:
Przepływność: ok. 100 Mbps, ok. 60 Mbps, ok. 50 Mbps, ok. 25 Mbps lub ok. 16 Mbps
Nagrywanie filmów o większej wyrazistości niż w przypadku AVCHD przy większej ilości danych.
AVCHD:
Przepływność: ok. 24 Mbps (maksymalna) lub ok. 17 Mbps (średnia)
Format AVCHD cechuje większy stopień zgodności z urządzeniami pamięciowymi innymi niż komputery.
  • Przepływność to ilość danych przetwarzanych w zadanym okresie czasu.