Nastawienie pokręt.

Możesz przełączyć funkcje pokrętła przedniego/tylnego.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Nastawienie pokręt.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Tv Av:
Pokrętło przednie służy do zmiany czasu otwarcia migawki, a pokrętło tylne do zmiany wartości przysłony.
Av Tv:
Pokrętło przednie służy do zmiany wartości przysłony, a pokrętło tylne do zmiany czasu otwarcia migawki.

Uwaga

  • Przy ustawionym trybie rejestrowania obrazów „M”, funkcja [Nastawienie pokręt.] jest włączona.