Nowy katalog

Tworzenie nowego folderu na karcie pamięci do zapisywania zdjęć. Tworzony jest nowy folder z numerem o jeden większym, niż najwyższy wykorzystywany numer folderu. Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze.

  1. MENU(Ustawienia)→[Nowy katalog].

Uwaga

  • Po włożeniu do urządzenia karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w momencie rozpoczęcia wykonywania zdjęć może automatycznie zostać utworzony nowy folder.
  • W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność foldera zostanie przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy folder.
  • Jeżeli w pozycji [Tryb nagrywania] ustawiono inną opcję niż [Standard.], tworzony jest nowy folder o numerze folderu o jeden większym niż największy numer folderu będącego aktualnie w użyciu na obu kartach pamięci włożonych do gniazd kart pamięci.
  • Jeżeli w pozycji [Tryb nagrywania] ustawiono inną opcję niż [Standard.] i zostanie zarejestrowany obraz, nowy folder może zostać utworzony automatycznie.