Automatyczne obracanie zarejestrowanych obrazów (Obrót ekranu)

Wybór orientacji przy odtwarzaniu zarejestrowanych obrazów.

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Obrót ekranu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Automatyczne:
Po obróceniu aparatu, wyświetlany obraz obracany jest automatycznie zgodnie z wykrytą orientacją aparatu.
Ręczny:
Obrazy zarejestrowane w pionie są wyświetlane pionowo. W przypadku ustawienia orientacji obrazu za pomocą funkcji [Obróć], obraz zostanie odpowiednio wyświetlony.
WYŁ.:
Obrazy są zawsze wyświetlany w poziomie.