Obróć Av/Tv

Ustawianie kierunku obrotu pokrętła przedniego, pokrętła tylnego lub pokrętła sterowania w przypadku zmiany wartości przysłony lub czasu otwarcia migawki.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Obróć Av/Tv] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Normalny:
Kierunek obrotu pokrętła przedniego, pokrętła tylnego lub pokrętła sterowania nie ulega zmianie.
Odwrócony:
Zmiana kierunku obrotu pokrętła przedniego, pokrętła tylnego lub pokrętła sterowania na przeciwny.