Asysta wyś. Gamma

W celu wykorzystania szerokiej dynamiki, w przypadku filmów rejestrowanych przy współczynniku gamma S-Log przyjęto założenie, że zostaną one poddane obróbce po zakończeniu filmowania. Przyjmuje się, że filmy w standardzie gamma HLG będą wyświetlane na monitorach zgodnych z funkcją HDR. Z tego względu, podczas rejestrowania są one wyświetlane przy słabym kontraście i monitorowanie może być utrudnione. Korzystając z funkcji [Asysta wyś. Gamma], można odtworzyć kontrast odpowiadający normalnemu współczynnikowi gamma. Dodatkowo funkcję [Asysta wyś. Gamma] można również stosować przy odtwarzaniu filmów na monitorze/w wizjerze aparatu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Asysta wyś. Gamma].
  2. Wybierz odpowiednie ustawienie stroną góra/dół pokrętła sterowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WYŁ.:
Funkcja [Asysta wyś. Gamma] nie będzie stosowana.
Automatyczne:
Wyświetlanie filmów z efektem [S-Log2→709(800%)], gdy współczynnik gamma ustawiony w pozycji [Profil zdjęcia] to [S-Log2], oraz z efektem [S-Log3→709(800%)] przy ustawionym współczynniku gamma [S-Log3]. Wyświetlanie filmów z efektem [HLG(BT.2020)], gdy standard gamma ustawiony w pozycji [Profil zdjęcia] to [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3], a [Tryb koloru] jest ustawiony na [BT.2020].
Wyświetlanie filmów z efektem [HLG(709)], gdy standard gamma ustawiony w pozycji [Profil zdjęcia] to [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3], a [Tryb koloru] jest ustawiony na [709].
S-Log2→709(800%):
Wyświetlanie filmów ze współczynnikiem gamma S-Log2 zapewniającym odtwarzanie kontrastu odpowiadające normie ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Wyświetlanie filmów ze współczynnikiem gamma S-Log3 zapewniającym odtwarzanie kontrastu odpowiadające normie ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Wyświetlanie filmów po korekcji jakości obrazu monitora lub wizjera do poziomu zbliżonego do jakości filmów wyświetlanych na monitorze zgodnym z [HLG(BT.2020)].
HLG(709):
Wyświetlanie filmów po korekcji jakości obrazu monitora lub wizjera do poziomu zbliżonego do jakości filmów wyświetlanych na monitorze zgodnym z [HLG(709)].

Uwaga

  • Filmy w formacie XAVC S 4K lub XAVC S HD ze współczynnikiem gamma [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] są wyświetlane z efektem [HLG(BT.2020)] lub efektem [HLG(709)] w zależności od wartości współczynnika gamma i trybu kolorów filmu. W innych sytuacjach filmy są wyświetlane zgodnie z ustawieniem współczynnika gamma i ustawieniem trybu kolorów w pozycji [Profil zdjęcia].
  • Funkcja [Asysta wyś. Gamma] nie jest stosowana w odniesieniu do filmów wyświetlanych na ekranie podłączonego do aparatu telewizora lub monitora.