Film: Tryb ekspozycji

Można ustawić tryb ekspozycji w przypadku nagrywania filmów.

  1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Film).
  2. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Tryb ekspozycji] → odpowiednie ustawienie.
  3. Naciśnij przycisk MOVIE (film), aby rozpocząć nagrywanie.
      
    • Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Program Auto:
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).
Priorytet przysłony:
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu wartości przysłony.
Priorytet migawki:
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu czasu otwarcia migawki.
Ekspozycji ręcznej:
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i wartości przysłony).