Przywołanie (Ustawienia fotograf.1/Ustawienia fotograf.2)

Pozwala zarejestrować obraz po przywołaniu często wykorzystywanych trybów lub ustawień aparatu, które zostały uprzednio zapamiętane poleceniem [ / Pamięć].

  1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji 1, 2 lub 3 (Przywołanie pamięci).
  2. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby zatwierdzić.
    • Zarejestrowane tryby lub ustawienia można również przywołać wybierając MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [ / Przywoł.].

Wskazówka

  • Aby przywołać ustawienia zapisane na karcie pamięci, wystarczy ustawić pokrętło trybu w pozycji 1, 2, 3 (Przywołanie pamięci), a następnie wybrać odpowiedni numer naciskając lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
  • W przypadku przywoływania ustawień zapisanych na karcie pamięci, ustawienia są przywoływane z karty pamięci znajdującej się w gnieździe określonym w pozycji [Wybierz nośnik]. Gniazdo karty pamięci można sprawdzić wybierając MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Wybierz nośnik].
  • Ustawienia zapisane na karcie pamięci z poziomu innego aparatu o tej samej nazwie modelu można przywołać z poziomu opisywanego aparatu.

Uwaga

  • Jeśli użyjesz opcji [ / Przywoł.] po dokonaniu ustawień, przywołane ustawienia otrzymają pierwszeństwo i uprzednio dokonane ustawienia mogą być anulowane. Przed wykonaniem zdjęcia sprawdź wskazania na wyświetlaczu.