Przełączanie pomiędzy zdjęciami a filmami (Tryb oglądania)

Ustawianie trybu oglądania (sposób wyświetlania obrazów).

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Tryb oglądania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Widok daty:
Wyświetlanie obrazów według dat.
Widok katalogu (Zdj.):
Wyświetlanie tylko zdjęć.
Widok AVCHD:
Wyświetlanie tylko filmów w formacie AVCHD.
Widok XAVC S HD:
Wyświetlanie tylko filmów w formacie XAVC S HD.
Widok XAVC S 4K:
Wyświetlanie tylko filmów w formacie XAVC S 4K.