Wyraźny zoom obrazu/Zoom cyfrowy (Zoom)

Gdy używana jest inna funkcja zoomu niż zoom optyczny, można przekroczyć zakres zoomu optycznego.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Ustawienie zoomu][Wł.: Wyr. zoom obr.] lub [Wł.: Zoom cyfrowy].
  2. Jeżeli zamocowany jest obiektyw z zoomem elektrycznym, przesuń dźwignię zoomu lub pierścień zoomu obiektywu zmiennoogniskowego, aby powiększyć obiekty.
    • Po przekroczeniu zakresu zoomu optycznego, aparat automatycznie przełącza inny rodzaj zoomu niż zoom optyczny.
  3. Jeżeli zamocowany jest obiektyw bez zoomu elektrycznego, wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Zoom] → odpowiednia wartość.
    Naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby zakończyć.
    • Funkcję [Zoom] można również przypisać do odpowiedniego przycisku wybierając MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] lub [Prz. Własne].