Pamięć MR (Ustawienia fotograf.1/Ustawienia fotograf.2)

Możliwość zapisu w produkcie często używanych trybów lub ustawień produktu w liczbie maksymalnie 3 albo maksymalnie 4 (M1 do M4) na karcie pamięci. Możesz przywoływać ustawienia, korzystając tylko z pokrętła trybu.

  1. Zmień ustawienia urządzenia na takie, które chcesz zachować.
  2. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [ / Pamięć] → odpowiedni numer.
  3. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby zatwierdzić.

Pozycje, które można zachować

  • Można zaprogramować różnorodne funkcje do rejestrowania obrazów. Opcje, które można faktycznie zaprogramować, są wyświetlane w menu aparatu.
  • Wartość przysłony (liczby F)
  • Szybkość migawki

Aby zmienić zachowane ustawienia

Zmień ustawienie na odpowiednie i ponownie je zachowaj pod tym samym numerem trybu.

Uwaga

  • Pamięć M1 do M4 można wybrać tylko wówczas, gdy w opisywanym produkcie znajduje się karta pamięci.
  • W przypadku rejestrowania ustawień na karcie pamięci, można używać tylko karty pamięci wybranej przy użyciu polecenia [Wybierz nośnik].
  • Nie można zarejestrować trybu przesunięcia.