Regulacja AF

Umożliwia ustawienie pozycji autofokusu i zarejestrowanie dopasowanej wartości dla każdego obiektywu w przypadku korzystania z obiektywów z bagnetem A i adaptera obiektywu LA-EA2 lub LA-EA4 (sprzedawany oddzielnie).

Z funkcji tej należy korzystać jedynie wówczas, gdy potrzebne są regulacje. Należy pamiętać, że funkcja autofokusu może nie działać w odpowiednim miejscu, gdy używany jest ten rodzaj regulacji.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Regulacja AF].
  2. Wybierz [Ustaw. regulacji AF][WŁ.].
  3. [Wartość reg.] → odpowiednia wartość.
    • Im większa jest wybrana wartość, tym dalej od produktu znajdzie się pozycja z autofokusem. Im mniejsza jest wybrana wartość, tym bliżej produktu znajdzie się pozycja z autofokusem.

Wskazówka

  • Wskazana jest regulacja tej pozycji w rzeczywistych warunkach fotografowania. Ustaw w pozycji [Obszar ostrości] opcję [Elast. punktowy] i użyj do regulacji jasnego obiektu o dużym kontraście.

Uwaga

  • Po założeniu obiektywu, dla którego zarejestrowano już tę wartość, na ekranie pojawi się zapisana liczba. W przypadku obiektywów, dla których nie zarejestrowano jeszcze wartości, pojawia się [±0].
  • Widoczny symbol [-] zamiast wartości oznacza, że zarejestrowano łącznie 30 obiektywów i nie można już zarejestrować nowego obiektywu. Aby zarejestrować nowy obiektyw, załóż obiektyw, dla którego ma być usunięta rejestracja i ustaw jego wartość na [±0] lub skasuj wartości wszystkich obiektywów przy użyciu opcji [Kasuj].
  • Funkcja [Regulacja AF] obsługuje obiektywy firm Sony, Minolta lub Konica-Minolta. Wykonanie polecenia [Regulacja AF] w stosunku do obiektywów innych niż obsługiwane obiektywy może mieć wpływ na zarejestrowane ustawienia dla obsługiwanych obiektywów. Nie wykorzystuj funkcji [Regulacja AF] z obiektywem, który nie obsługuje tej funkcji.
  • Funkcji [Regulacja AF] nie można ustawić indywidualnie dla obiektywu Sony, Minolta i Konica-Minolta o takiej samej specyfikacji.