Wyzwal. bez karty

Ustawianie, czy migawka może być zwalniana bez włożonej karty pamięci, czy nie.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Wyzwal. bez karty] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Aktywne:
Pozwala zwalniać migawkę, nawet jeśli nie włożono karty pamięci.
Nieaktywne:
Nie pozwala zwalniać migawki bez włożonej karty pamięci.

Uwaga

  • Jeżeli nie włożono karty pamięci, rejestrowane obrazy nie będą zapisywane.
  • Ustawienie domyślne to [Aktywne]. Przed przystąpieniem do faktycznego rejestrowania obrazów wskazany jest wybór opcji [Nieaktywne].