Tryb samolotowy

Po wejściu na pokład samolotu itp. można tymczasowo wyłączyć wszystkie funkcje związane z obsługą bezprzewodową, z uwzględnieniem funkcji Wi-Fi.

  1. MENU (Sieć) → [Tryb samolotowy] → odpowiednie ustawienie.
    Jeśli ustawisz [Tryb samolotowy] na [WŁ.], na ekranie będzie widoczny symbol samolotu.