Powiększenie

Możesz sprawdzić ostrość, powiększając obraz przed wykonaniem zdjęcia.

W odróżnieniu do funkcji [Wspomaganie MF], obraz można powiększyć bez korzystania z pierścienia ostrości.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Powiększenie].
 2. Naciśnij środkową część przycisku wielofunkcyjnego, aby powiększyć obraz, i naciskając przycisk wielofunkcyjny w górę/w dół/w lewo/w prawo, wybierz obszar, który chcesz powiększyć.
  • Każdorazowe naciśnięcie środkowej części zmienia skalę powiększenia.
  • Początkowe powiększenie można ustawić wybierając MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Pocz. powiększ.].
 3. Potwierdź ostrość.
  • Naciśnij przycisk (Usuń), aby przesunąć powiększany fragment do środka obrazu.
  • W trybie ostrości [Ostrość ręczna], ostrość można regulować, gdy obraz jest powiększony. Jeżeli w pozycji [AF z powiększen.] jest ustawiona opcja [WYŁ.], funkcję [Powiększenie] można anulować naciśnięciem przycisku migawki do połowy.
  • Gdy przycisk migawki jest naciśnięty do połowy przy powiększonym obrazie w trakcie automatycznego ustawiania ostrości, wykonywane są różne funkcje w zależności od ustawienia [AF z powiększen.].
   • Po ustawieniu w pozycji [AF z powiększen.] opcji [WŁ.]: Ponownie przeprowadzane jest automatyczne ustawianie ostrości.
   • Po ustawieniu w pozycji [AF z powiększen.] opcji [WYŁ.]: Funkcja [Powiększenie] zostanie anulowana.
  • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić wybierając MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Czas pow. ust. ostr.].
 4. Wciśnij całkowicie przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Dotykowa obsługa funkcji powiększenia

Można powiększać obraz i ustawiać ostrość, dotykając monitora.Wcześniej w pozycji [Obsługa dotykowa] ustaw opcję [WŁ.]. Następnie wybierz odpowiednie ustawienia w pozycji [Panel dot./Płyt. dot.]. Rejestrując obrazy z poziomu monitora w trybie ostrości [Ostrość ręczna], funkcję [Powiększenie] można wykonać pukając dwukrotnie obszar wymagający regulacji ostrości.
Rejestrując obrazy przez wizjer, dwukrotne puknięcie wyświetla ramkę w środku monitora, którą można przesunąć przeciągając ją. Obraz jest powiększany naciśnięciem środkowej części pokrętła sterowania.

Wskazówka

 • Podczas korzystania z funkcji powiększenia można przesuwać powiększony obszar przeciągając go na panelu dotykowym.
 • Aby zakończyć działanie funkcji powiększenia, wystarczy ponowne dwukrotnie puknąć w monitor. Gdy [AF z powiększen.] jest ustawiona na [WYŁ.], działanie funkcji powiększenia kończy się przez naciśnięcie spustu migawki do połowy.