Lista funkcji pokrętła trybu

Możesz przełączać tryb fotografowania w zależności od obiektu lub celu rejestrowania.

  1. Obróć pokrętłem trybu, aby wybrać odpowiedni tryb fotografowania.

    • Obróć pokrętłem trybu trzymając równocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu w środku pokrętła trybu.

Dostępne funkcje

(Inteligentna auto):
Umożliwia rejestrowanie obrazów z automatycznym rozpoznawaniem sceny.

P (Program Auto):
Pozwala wykonywać zdjęcia z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkości migawki jak i wartości przysłony (liczby F)). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu.

A (Priorytet przysłony):
Pozwala odpowiednio ustawić przysłonę do wykonywania zdjęć, np. aby uzyskać rozmyte tło, itp.

S (Priorytet migawki):
Pozwala wykonywać zdjęcia szybko poruszających się obiektów itp. po ręcznym ustawieniu czasu otwarcia migawki.

M (Ekspozycji ręcznej):
Pozwala wykonywać zdjęcia z odpowiednią ekspozycją przez dostosowanie ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i wartości przysłony (liczby F)).

1/2/3 (Przywołanie pamięci):
Pozwala zarejestrować zdjęcie po przywołaniu często wykorzystywanych trybów lub wcześniej zapisanych ustawień numerycznych.

(Film):
Umożliwia zmianę trybu ekspozycji w przypadku nagrywania filmu.

(Zwoln. i szyb. tempo):
Umożliwia rejestrowanie filmów w zwolnionym tempie i szybkim tempie.