Potw.kasowania

Można określić, czy jako domyślna opcja na ekranie potwierdzenia operacji usuwania ma być ustawiona opcja [Kasuj] lub [Anuluj].

  1. MENU (Ustawienia) → [Potw.kasowania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

"Kasuj"pierw.:
Ustawienie domyślne to [Kasuj].

"Anuluj"pierw.:
Ustawienie domyślne to [Anuluj].