Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop to pakiet oprogramowania zawierający takie funkcje jak zdalne fotografowanie z poziomu komputera oraz korygowanie lub wywoływanie obrazów RAW zarejestrowanych aparatem.Program Imaging Edge Desktop z funkcją [Zdj. wiel. z prz. piks.] pozwala rejestrować, łączyć i korygować sekwencje obrazów.

Viewer:
Można wyświetlać i wyszukiwać obrazy.

Edit:
Można edytować obrazy wprowadzając różne korekty, na przykład krzywej tonalnej i ostrości, oraz wywoływać obrazy zapisane w formacie RAW.
Remote:
Można regulować ustawienia aparatu lub rejestrować zdjęcia z komputera podłączonego do aparatu za pomocą przewodu USB.
W celu sterowania aparatem z komputera wybierz MENU → (Ustawienia) → [Połączenie USB][Zdalne sterow. PC] przed podłączeniem aparatu do komputera za pomocą przewodu USB.

Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania programu Imaging Edge Desktop można znaleźć na stronie wsparcia.
https://www.sony.net/disoft/help/


Instalacja oprogramowania Imaging Edge Desktop na komputerze

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, korzystając z poniższego adresu:
https://www.sony.net/disoft/d/