Wybór karty pamięci do odtwarzania (Wyb. nośnik odtw.)

Wybieranie gniazda karty pamięci do odtwarzania.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Wyb. nośnik odtw.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Gniazdo 1:
Wybór gniazda 1.
Gniazdo 2:
Wybór gniazda 2.

Uwaga

  • Żaden obraz nie zostanie odtworzony, gdy w wybranym gnieździe nie ma włożonej karty pamięci. Wybierz gniazdo z włożoną kartą pamięci.
  • Wybór opcji [Widok daty] w pozycji [Tryb oglądania] powoduje, że aparat będzie odtwarzał tylko obrazy z karty pamięci wybranej poleceniem [Wyb. nośnik odtw.].