ISO

Czułość na światło wyrażana jest przez wartość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji). Im wyższa wartość, tym wyższa czułość.

 1. ISO (ISO) na pokrętle sterowania → odpowiednie ustawienie.
  • Można również wybrać MENU (Ustawienia fotograf.1) → [ISO].
  • Wartość można zmieniać co 1/3 EV obracając pokrętło przednie jak również obracając pokrętło sterowania. Wartość można zmieniać co 1 EV obracając pokrętło tylne.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

ISO AUTO:
Automatycznie ustawia czułość ISO.
ISO 50 – ISO 102400:
Ręczne ustawianie czułości ISO. Wybór większej liczby zwiększa czułość ISO.

Wskazówka

 • Ustawiany automatycznie zakres czułości ISO można zmienić w trybie [ISO AUTO]. Wybierz [ISO AUTO] i naciśnij prawą część pokrętła sterowania, po czym ustaw odpowiednie wartości dla [ISO AUTO maksim.] oraz [ISO AUTO minimum].

Uwaga

 • Opcja [ISO AUTO] jest wybierana w następujących trybach:
  • [Inteligentna auto]
 • Gdy ustawiona czułość ISO ma niższą wartość niż ISO 100, zakres rejestrowanej jasności obiektu (zakres dynamiki) może ulec zmniejszeniu.
 • Im wyższa wartość ISO, tym więcej szumu pojawia się na zdjęciach.
 • Dostępne ustawienia czułości ISO zależą od tego, czy robione są zdjęcia, nagrywane są filmy, czy też rejestrowane są filmy w zwolnionym/szybkim tempie.
 • Podczas nagrywania filmów dostępne są wartości ISO w zakresie pomiędzy 100 i 32000. Jeżeli ustawiona czułość ISO ma większą wartość niż 32000, ustawienie to ulegnie automatycznej zmianie na 32000. Po zakończeniu nagrywania filmu wartość czułości ISO powraca do pierwotnego ustawienia.
 • Podczas nagrywania filmów dostępne są wartości ISO w zakresie pomiędzy 100 i 32000. Jeżeli ustawiona czułość ISO ma mniejszą wartość niż 100, ustawienie to ulegnie automatycznej zmianie na 100. Po zakończeniu nagrywania filmu wartość czułości ISO powraca do pierwotnego ustawienia.
 • Wybór [ISO AUTO] przy trybie rejestrowania obrazu ustawionym na [P], [A], [S] lub [M] spowoduje, że czułość ISO będzie automatycznie regulowana w obrębie ustawionego zakresu.