Nazwa katalogu

Zdjęcia są zapisywane w folderze tworzonym automatycznie wewnątrz folderu DCIM na karcie pamięci. Możesz zmienić sposób przypisywania nazw folderów.

  1. MENU(Ustawienia) → [Nazwa katalogu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Forma standard:
Format nazwy folderu jest następujący: numer folderu + MSDCF.
Przykład: 100MSDCF
Forma daty:
Format nazwy folderu jest następujący: numer folderu + Y (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10070405 (Numer folderu: 100, data: 04/05/2017)

Uwaga

  • Nie można zmienić ustawień [Nazwa katalogu] w przypadku filmów.