Dodaj pozycję

Wybrane opcje menu można zarejestrować w pozycji (Moje menu) w MENU.

  1. MENU (Moje menu) → [Dodaj pozycję].
  2. Górną/dolną/lewą/prawą stroną pokrętła sterowania wybierz opcję, którą chcesz dodać do (Moje menu).
  3. Górną/dolną/lewą/prawą stroną pokrętła sterowania wybierz miejsce docelowe.

Wskazówka

  • Do (Moje menu) można dodać maksymalnie 30 opcji.

Uwaga

  • Do (Moje menu) nie można dodać następujących opcji.
    • Jakiejkolwiek opcji w MENU (Odtwarzanie)
    • [Oglądaj przez TV]