Ustawianie metody przeskakiwania między obrazami (Ust. prz. między obr.)

Ustawianie, które pokrętło i jaka metoda ma być wykorzystywana do przeskakiwania między obrazami podczas odtwarzania. Można szybko znaleźć chronione obrazy lub obrazy z określoną oceną.

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Ust. prz. między obr.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wybierz pokrętło:
Wybór pokrętła używanego do przeskakiwania między obrazami.
Met. prz. między obr.:
Ustawianie typu obrazów wyświetlanych z użyciem funkcji Przeskok obrazów.

Uwaga

  • Funkcja [Ust. prz. między obr.] jest dostępna tylko po wybraniu w pozycji [Tryb oglądania] opcji [Widok daty]. Jeśli [Tryb oglądania] nie jest ustawiony na [Widok daty], aparat zawsze odtworzy każdy obraz bez przeskakiwania, gdy używane jest pokrętło wybrane poleceniem [Wybierz pokrętło].
  • Korzystając z funkcji Przeskok obrazów, filmy zawsze są pomijane.