Licencja

Uwagi dotyczące licencji

Opisywany produkt wyposażony jest w oprogramowanie użytkowane na podstawie umów licencyjnych zawartych z właścicielami tego oprogramowania. Na wniosek właścicieli praw autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek podania poniższych informacji. Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „PMHOME” - „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy urządzeniem i komputerem. Należy jednak pamiętać, że produkty z systemem Android mogą mieć problemy z uzyskaniem dostępu do folderu „PMHOME” - „LICENSE” na opisywanym produkcie. W takim przypadku w produkcie z systemem Android może pojawić się komunikat, np. „Unsupported Sony USB drive”. Z tego względu do odczytywania licencji wskazane jest używanie innego urządzenia niż produkt z systemem Android.

LICENCJA NA URZĄDZENIE ZOSTAŁA UDZIELONA NA PODSTAWIE LICENCJI NA PORTFOLIO OBEJMUJĄCEJ PATENT NA AVC I DOTYCZY ONA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DO UŻYTKU WŁASNEGO KLIENTA, LUB INNYCH W RAMACH KTÓRYCH NIE OTRZYMUJE ON WYNAGRODZENIA OBEJMUJĄCA

(i) KODOWANIE MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („MATERIAŁY WIDEO AVC”)

I/LUB

(ii) DEKODOWANIE FILMÓW AVC, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ KLIENTA DO WŁASNEGO UŻYTKU I/LUB ZOSTAŁY POZYSKANE OD DOSTAWCY FILMÓW, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC.

W PRZYPADKU INNYCH ZASTOSOWAŃ NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI I NIE JEST ONA DOMNIEMANA. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROMOCYJNEGO, WEWNĘTRZNEGO I KOMERCYJNEGO WYKORZYSTANIA PATENTU I LICENCJI MOŻNA UZYSKAĆ W MPEG LA, L.L.C.

INFORMACJE: HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Oprogramowanie wykorzystujące licencje GNU GPL/LGPL

Produkt zawiera oprogramowanie objęte Powszechną Licencją Publiczną GNU (określaną dalej jako „GPL”) lub Powszechną Licencją Publiczną GNU Lesser (określaną dalej jako „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i przekazywania dalej kodu źródłowego tych programów użytkowych na warunkach dostarczonej licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w Internecie.
Można go pobrać z poniższego adresu URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.