F. fotogr. z inter.

Można automatycznie wykonać serię zdjęć z ustawionymi wcześniej interwałem rejestrowania i liczbą zdjęć (fotografowanie z interwałem). Następnie, przy użyciu oprogramowania komputerowego Imaging Edge Desktop, można utworzyć film ze zdjęć zarejestrowanych w trybie fotografowania z interwałem. Nie można utworzyć filmu ze zdjęć z poziomu aparatu.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [F. fotogr. z inter.][Fotogr. z interwałem][WŁ.].
 2. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [F. fotogr. z inter.] → Wybierz odpowiednią opcję do ustawienia i odpowiednie ustawienie.
 3. Naciśnij przycisk migawki.

  Po upływie czasu ustawionego w pozycji [Czas rozp. fotograf.] rozpocznie się rejestrowanie.

  • Po uzyskaniu liczby ujęć ustawionej w pozycji [Liczba zdjęć] aparat powróci do ekranu gotowości do fotografowania z interwałem.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Fotogr. z interwałem:
Ustawianie, czy ma być wykonywane fotografowanie z interwałem. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Czas rozp. fotograf.:
Ustawianie czasu od momentu naciśnięcia przycisku migawki do momentu rozpoczęcia fotografowania z interwałem. (1 sekunda do 99 minut 59 sekund)
Interwał nagrywania:
Ustawianie interwału fotografowania (czas od momentu rozpoczęcia jednej ekspozycji do momentu rozpoczęcia ekspozycji kolejnego ujęcia). (1 sekunda do 60 sekund)
Liczba zdjęć:
Ustawianie liczby zdjęć dla fotografowania z interwałem. (1 zdjęcie do 9999 zdjęć)
Czułość śledz. AE:
Ustawianie czułości śledzenia funkcji automatycznej ekspozycji w zależności od zmiany luminancji fotografowania z interwałem. W przypadku wyboru opcji [Niski] zmiany ekspozycji w trakcie fotografowania z interwałem będą bardziej płynne. ([Wysoki]/[Średni]/[Niski])
Ciche fotogr. z inter.:
Ustawianie, czy podczas fotografowania z interwałem mają być wykonywane ciche zdjęcia, czy nie. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Priorytet inter. nagr.:
Ustawianie, czy priorytetem ma być interwał fotografowania przy trybie ekspozycji [Program Auto] lub [Priorytet przysłony] i czasie otwarcia migawki dłuższym niż czas ustawiony w pozycji [Interwał nagrywania], czy też nie. ([WŁ.]/[WYŁ.])

Wskazówka

 • Jeśli podczas fotografowania z interwałem zostanie naciśnięty przycisk migawki, fotografowanie z interwałem zakończy się i aparat powróci do ekranu gotowości do fotografowania z interwałem.
 • Aby powrócić do normalnego trybu fotografowania, wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [F. fotogr. z inter.][Fotogr. z interwałem][WYŁ.].
 • Jeśli naciśniesz przycisk, do którego przypisano jedną z następujących funkcji z chwilą rozpoczęcia nagrywania, funkcja ta pozostanie aktywna podczas fotografowania z interwałem nawet bez naciskania tego przycisku.
  • [Blokada AEL]
  • [ Blokada AEL]
  • [Blok. reg. AF/MF]
  • [Zar. ob. AF przy blok.]
 • Zdjęcia wykonane w trybie fotografowania z interwałem są wyświetlane jako grupa na ekranie odtwarzania.
 • Zdjęcia wykonane w trybie fotografowania z interwałem można odtwarzać w sposób ciągły w aparacie. Jeśli masz zamiar utworzyć film ze zdjęć, można wyświetlić podgląd rezultatu.

Uwaga

 • Może nie udać się zarejestrować zadanej liczby zdjęć w zależności od poziomu naładowania akumulatora i ilości wolnego miejsca na nośniku zapisu. Podczas nagrywania aparat powinien być zasilany przez USB i należy korzystać z karty pamięci z wystarczającą ilością wolnego miejsca.
 • Podczas fotografowania z interwałem (z uwzględnieniem czasu między naciśnięciem przycisku migawki a rozpoczęciem fotografowania) nie można wykonywać operacji w MENU, ale można wykonywać operacje pokrętłem. Operacje z poziomu MENU można wykonywać do momentu naciśnięcia przycisku migawki.
 • Podczas fotografowania z interwałem podgląd automatyczny nie jest wyświetlany.
 • W pozycji [Ciche fotogr. z inter.] domyślnie ustawiona jest opcja [WŁ.] bez względu na ustawienie w pozycji [Ciche fotografow.].