Samowyzw. (ser.)

Rejestruje zadaną liczbę zdjęć z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki. Spośród kilku zdjęć można wybrać najlepsze.

  1. Naciśnij / (Tryb pracy) pokrętła sterowania → [Samowyzw. (ser.)].
    • Tryb pracy można również ustawić wybierając MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb pracy].
  2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
  3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

    Lampka samowyzwalacza miga, słychać krótki sygnał dźwiękowy i obrazy zostaną zarejestrowane po upływie określonej liczby sekund. W sposób ciągły zostanie zarejestrowana określona liczba obrazów.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Przykładowo, po wybraniu opcji [Samowyzw. (ser.): 10 s, 3 zdjęcia] zarejestrowane zostaną trzy obrazy po upływie 10 sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki.

Samowyzw. (ser.): 10 s, 3 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 10 s, 5 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 5 s, 3 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 5 s, 5 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 2 s, 3 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 2 s, 5 zdjęcia

Wskazówka

  • Naciśnij ponownie przycisk migawki lub naciśnij / na pokrętle sterowania, aby zatrzymać odliczanie do uruchomienia samowyzwalacza.
  • Naciśnij / na pokrętle sterowania i wybierz (Zdjęcia pojedyncze), aby anulować funkcję samowyzwalacza.