Ustawie. SteadyShot

Istnieje możliwość rejestrowania obrazu przy odpowiednim ustawieniu SteadyShot dla zamocowanego obiektywu.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2)[SteadyShot][WŁ.].
  2. [Ustawie. SteadyShot][Regul. SteadyShot] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Automatyczne:
Automatyczne wykonanie funkcji SteadyShot zgodnie z informacjami uzyskanymi z zamocowanego obiektywu.
Ręczny:
Wykonanie funkcji SteadyShot zgodnie z ogniskową ustawioną przy użyciu polecenia [Dł. ognisk. SteadyS.]. (8mm - 1000mm)
  • Sprawdź indeks ogniskowej (A) i ustaw ogniskową.

Uwaga

  • Funkcja SteadyShot może nie działać optymalnie bezpośrednio po włączeniu zasilania, zaraz po skierowaniu aparatu na obiekt lub po naciśnięciu przycisku migawki od razu do oporu bez zatrzymywania się w połowie.
  • W przypadku korzystania ze statywu itp. należy koniecznie wyłączyć funkcję SteadyShot, ponieważ może ona być przyczyną nieprawidłowego działania aparatu podczas rejestrowania obrazu.
  • Opcja [Ustawie. SteadyShot] będzie niedostępna po ustawieniu w pozycji MENU (Ustawienia fotograf.2)[SteadyShot] opcji [WYŁ.].
  • Gdy aparat nie może uzyskać informacji o ogniskowej z obiektywu, funkcja SteadyShot nie będzie prawidłowo działać. W pozycji [Regul. SteadyShot] należy ustawić opcję [Ręczny] i ustawić [Dł. ognisk. SteadyS.], aby dopasować używany obiektyw. Bieżąca nastawa ogniskowej SteadyShot będzie wyświetlana obok wskaźnika .
  • W przypadku korzystania z obiektywu SEL16F28 (sprzedawany oddzielnie) z telekonwerterem itp., w pozycji [Regul. SteadyShot] należy ustawić opcję [Ręczny] i ustawić ogniskową.
  • Po ustawieniu w pozycji [SteadyShot] opcji [WŁ.]/[WYŁ.], ustawienia funkcji SteadyShot aparatu i obiektywu przełączane są równocześnie.
  • Po zamocowaniu obiektywu wyposażonego w przełącznik SteadyShot, ustawienia te można zmienić tylko za pomocą przełącznika na obiektywie. Nie można zmienić ustawień z poziomu aparatu.