Ostrość dotykowa

W trybach fotografowania i filmowania obiekt, na którym ma być ustawiana ostrość, można wybrać dotykowo.

 1. MENU → (Ustawienia) → [Obsługa dotykowa][WŁ.].

Określanie pozycji ustawiania ostrości w trybie fotografowania

Pozycję ustawiania ostrości można wybrać dotykając w danym miejscu monitora.

 1. Wybierz w pozycji [Obszar ostrości] inne ustawienie niż [Elast. punktowy] lub [Roz. elast. punktowy].
 2. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Śr. AF z podążaniem][WYŁ.].
 3. Dotknij monitora.
  • W przypadku rejestrowania obrazów z poziomu monitora, dotknij obiektu, na którym ma być ustawiana ostrość.
  • W przypadku rejestrowania obrazów z poziomu wizjera, pozycję ostrości można przesuwać dotykając jej na monitorze i przeciągając, jednocześnie patrząc przez wizjer.

  • W momencie naciśnięcia przycisku migawki do połowy aparat ustawi ostrość na ramce ostrości. Naciśnij przycisk migawki do oporu, aby zarejestrować obrazy.
  • Aby anulować dotykowe ustawianie ostrości, wystarczy dotknąć lub nacisnąć środkową część pokrętła sterowania, jeżeli obrazy są rejestrowane z poziomu monitora, i nacisnąć środkową część pokrętła sterowania, jeżeli obrazy są rejestrowane z poziomu wizjera.

Określanie pozycji ustawiania ostrości w trybie filmowania (ostrość punktowa)

Aparat ustawi ostrość na dotkniętym obiekcie.Ostrość punktowa nie jest dostępna w przypadku rejestrowania obrazów z poziomu wizjera.

 1. Wybierz w pozycji [Obszar ostrości] inne ustawienie niż [Elast. punktowy] lub [Roz. elast. punktowy].
 2. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Śr. AF z podążaniem][WYŁ.].
 3. Dotknij obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość, przed przystąpieniem do nagrywania lub w trakcie nagrywania.
  • Po dotknięciu obiektu tryb ustawiania ostrości zostanie tymczasowo przełączony do ręcznego trybu ustawiania ostrości, co pozwala regulować ostrość za pomocą pierścienia ostrości.
  • Aby anulować ostrość punktową, wystarczy dotknąć lub nacisnąć środkową część pokrętła sterowania.

Wskazówka

 • Oprócz funkcji ostrości dotykowej dostępne są również inne poniższe operacje dotykowe.
  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Elast. punktowy] lub [Roz. elast. punktowy], ramkę ostrości można przesuwać z wykorzystaniem obsługi dotykowej.
  • Gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ostrość ręczna], z funkcji powiększenia przy ustawianiu ostrości można skorzystać pukając dwukrotnie w monitor.

Uwaga

 • Funkcja ostrości dotykowej jest niedostępna w następujących sytuacjach:
  • Przy ustawieniu [Ostrość ręczna] w pozycji [Tryb ostrości].
  • W przypadku korzystania z zoomu cyfrowego
  • W przypadku korzystania z adaptera obiektywu LA-EA2 lub LA-EA4
  • W przypadku korzystania z adaptera obiektywu LA-EA1, LA-EA3 lub LA-EA5 i przy ustawionym trybie rejestrowania obrazu Film