Jakość JPEG (zdjęcie)

Wybór jakości obrazów JPEG, gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [RAW & JPEG] lub [JPEG].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Jakość JPEG] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Bardzo wysoka/Wysoka/Standard:
Z uwagi na fakt, że współczynnik kompresji zwiększa się z poziomu [Bardzo wysoka] poprzez poziom [Wysoka] do poziomu [Standard], w taki sam sposób zmniejsza się rozmiar pliku. Dzięki temu na jednej karcie pamięci można nagrać większą liczbę plików, ale jakość obrazu będzie gorsza.