Tworzenie płyt DVD (płyt z nagraniami AVCHD) z filmów z obrazem w wysokiej rozdzielczości

Można tworzyć płyty DVD (płyty z nagraniami AVCHD), które nadają się do odtwarzania na urządzeniach zgodnych z formatem AVCHD (na przykład na odtwarzaczach płyt Blu-ray marki Sony lub konsolach PlayStation 3 itp.).

A. Tworzenie przy użyciu komputera

Z poziomu komputera z systemem Windows można kopiować filmy zaimportowane do komputera i tworzyć płyty DVD (płyty z nagraniami AVCHD) przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home.
Posiadany komputer musi mieć możliwość tworzenia płyt DVD (płyt z nagraniami AVCHD).
W przypadku tworzenia płyty DVD po raz pierwszy, aparat należy podłączyć do komputera za pośrednictwem przewodu USB. Niezbędne oprogramowanie jest automatycznie dodawane do komputera. (Potrzebne jest połączenie z Internetem.)

Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyty przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home zawiera Przewodnik pomocniczy programu PlayMemories Home.

B. Tworzenie z poziomu innego urządzenia niż komputer

Płyty DVD (płyty z nagraniami AVCHD) można również tworzyć przy użyciu nagrywarki Blu-ray itp.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Uwaga

  • W przypadku tworzenia płyt DVD (płyt z nagraniami AVCHD) przy użyciu programu PlayMemories Home z filmów zapisanych w formacie XAVC S , jakość obrazu jest konwertowana do 1920 × 1080 (60i/50i). Nie jest możliwe, aby utworzyć płyty z wyjściową jakością obrazu.
    Aby nagrać filmy w pierwotnej jakości obrazu, należy skopiować je na komputer lub nośnik zewnętrzny.
  • W przypadku tworzenia płyt z nagraniami AVCHD przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home z filmów nagranych w formacie AVCHD przy ustawieniu [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] w pozycji [Ust. nagrywania], następuje konwersja jakości obrazu i nie można tworzyć płyt w pierwotnej jakości obrazu.
    Wspomniana konwersja może być czasochłonna. Aby nagrać filmy w pierwotnej jakości obrazu, należy użyć płyty Blu-ray.