Ust. klas.(Prz. Włas.)

Pozwala ustawić liczbę w przypadku oceniania zdjęć za pomocą przycisku, do którego przypisano funkcję [Klasyfikacja] za pomocą [Prz. Własne].

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Ust. klas.(Prz. Włas.)].
  2. Dodaj znacznik przy liczbie , która ma zostać włączona.
    Możesz wybrać zaznaczoną liczbę w przypadku ustawiania parametru [Klasyfikacja] za pomocą przycisku ustawień własnych.