Uwagi dotyczące akumulatora

Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora

 • Należy stosować wyłącznie akumulatory przeznaczone do opisywanego produktu.
 • W określonych warunkach wskazanie naładowania akumulatora może nie być prawidłowe.
 • Należy chronić akumulator przed wodą. Akumulator nie jest wodoodporny.
 • Nie należy pozostawiać akumulatora w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, na przykład w samochodzie lub na słońcu.

Ładowanie akumulatora

 • Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy naładować akumulator (w zestawie).
 • Naładowany akumulator będzie się powoli wyładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Aby nie stracić okazji do wykonania dobrego zdjęcia, naładuj akumulator przed każdym użyciem urządzenia.
 • Nie wolno ładować akumulatorów innych niż akumulatory przeznaczone do opisywanego produktu. W przeciwnym razie może dojść do wycieku elektrolitu, przegrzania, wybuchu, porażenia elektrycznego, poparzeń lub obrażeń.
 • Jeżeli lampka ładowania miga, gdy akumulator nie jest w pełni naładowany, należy wyjąć akumulator lub odłączyć od aparatu i ładowarki przewód USB, po czym włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy 10°C a 30°C. Poza tym zakresem akumulator może nie zostać całkowicie naładowany.
 • Jeżeli urządzenie jest podłączone do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, wówczas poziom naładowania akumulatora laptopa będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu. Nie należy zbyt długo ładować urządzenia z laptopa.
 • Nie włączaj/restartuj komputera, nie wybudzaj go z hibernacji ani go nie wyłączaj, gdy urządzenie jest podłączone do niego przewodem USB. Może to spowodować usterkę urządzenia. Odłącz urządzenie od komputera przed wykonaniem powyższych czynności.
 • Nie gwarantujemy ładowania, jeśli korzystasz z komputera zmodyfikowanego lub zbudowanego we własnym zakresie.
 • Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego w przypadku ładowania za pośrednictwem ładowarki lub odłącz przewód USB od aparatu w przypadku ładowania akumulatora włożonego do aparatu. W przeciwnym razie okres eksploatacji akumulatora może ulec skróceniu.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

 • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora widoczny jest na ekranie.

  A: Akumulator naładowany

  B: Akumulator wyładowany

 • Zanim na ekranie pojawi się prawidłowe wskazanie poziomu naładowania akumulatora, musi minąć około jedna minuta.
 • W określonych warunkach wskazanie naładowania akumulatora może nie być prawidłowe.
 • Jeśli wskaźnik poziomu naładowania akumulatora nie pojawia się na ekranie, naciśnij przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania), aby go wyświetlić.

Czas ładowania (pełne naładowanie)

Czas ładowania w przypadku korzystania z ładowarki (w zestawie) wynosi około 150 min.

Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25 °C. W pewnych warunkach i okolicznościach ładowanie może trwać dłużej.

Efektywne korzystanie z akumulatora

 • Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. W związku z tym w niskiej temperaturze akumulator będzie działał krócej. Aby wydłużyć okres użytkowania akumulatora, zalecamy umieszczenie akumulatora w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać; następnie umieść go w urządzeniu tuż przed wykonywaniem zdjęć. Jeśli w kieszeni nosisz metalowe przedmioty, takie jak klucze, musisz uważać, aby nie spowodować spięcia.
 • Częste korzystanie z lampy błyskowej, wykonywanie zdjęć seryjnych, wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu lub rozjaśnianie monitora przyspiesza rozładowywanie się akumulatora.
 • Zalecamy przygotowanie zapasowych akumulatorów i wykonywanie zdjęć próbnych przed wykonaniem zdjęć właściwych..
 • Jeżeli złącze akumulatora jest zanieczyszczone, włączenie urządzenia może nie być możliwe lub akumulator może nie zostać prawidłowo naładowany. W takim przypadku delikatnie oczyść akumulator, wycierając kurz przy użyciu miękkiej ściereczki lub patyczka kosmetycznego.

Przechowywanie akumulatora

Aby zapewnić optymalne działanie akumulatora, należy co najmniej raz w roku go naładować, a następnie całkowicie rozładować w aparacie przed rozpoczęciem okresu przechowywania. Po wyjęciu z aparatu, akumulator należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Czas eksploatacji akumulatora

 • Czas eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Jeśli ciągle korzystasz z tego samego akumulatora lub używasz tego samego akumulatora przez dłuższy czas, jego pojemność z czasem się zmniejsza. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.
 • Żywotność akumulatora zależy od warunków przechowywania i warunków pracy, a także środowiska, w jakim akumulator jest używany.