Nastaw. głośności

Ustawianie głośności dźwięku odtwarzania filmów.

  1. MENU(Ustawienia) → [Nastaw. głośności] → odpowiednie ustawienie.

Regulacja głośności podczas odtwarzania

Naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania podczas odtwarzania filmów, aby wyświetlić panel sterowania, a potem ustaw głośność. Możesz ustawić głośność, słuchając odtwarzanego dźwięku.