Usuń pozycję

Można usuwać opcje menu dodane do (Moje menu) w MENU.

  1. MENU (Moje menu) → [Usuń pozycję].
  2. Górną/dolną/lewą/prawą stroną pokrętła sterowania wybierz opcję, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij środkową część, aby usunąć wybraną opcję.

Wskazówka

  • Aby usunąć wszystkie opcje na stronie, wybierz MENU → (Moje menu) → [Usuń stronę].
  • Można usunąć wszystkie opcje dodane do (Moje menu), wybierając MENU → (Moje menu) → [Usuń wszystko].