Usuwanie wyświetlanego obrazu

Wyświetlane zdjęcie można usunąć. Po usunięciu zdjęcia nie można go już przywrócić. Wcześniej sprawdź obraz do usunięcia.

  1. Wyświetl zdjęcie, które chcesz usunąć.
  2. Naciśnij przycisk (Kasuj).
  3. Pokrętłem sterowania wybierz [Kasuj].

Uwaga

  • Nie można usunąć chronionych obrazów.