FINDER/MONITOR

Ustawianie sposobu przełączania wyświetlania pomiędzy wizjerem elektronicznym a ekranem.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [FINDER/MONITOR] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Automatyczne:
Po spojrzeniu w wizjer elektroniczny reaguje czujnik oka i następuje automatyczne przełączenie wyświetlania na wizjer elektroniczny.
Wizjer(Ręczny):
Ekran jest wyłączony, a obraz jest wyświetlany tylko w wizjerze elektronicznym.
Monitor(Ręczny):
Wizjer elektroniczny jest wyłączony, a obraz jest zawsze wyświetlany na ekranie.

Wskazówka

  • Funkcję [FINDER/MONITOR] można przypisać do wybranego przycisku.
    MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne], [Prz. Własne] lub [Prz. Własne] → przypisz funkcję [Wyb.Finder/Monitor] do preferowanego przycisku.
  • Jeśli chcesz zachować tryb wyświetlania w wizjerze elektronicznym lub tryb wyświetlania na monitorze, ustaw wcześniej w pozycji [FINDER/MONITOR] opcję [Wizjer(Ręczny)] lub [Monitor(Ręczny)].
    Monitor może pozostawać wyłączony po odsunięciu oczu od wizjera elektronicznego podczas nagrywania po ustawieniu trybu wyświetlania na monitorze na [Monitor wyłącz.] za pomocą przycisku DISP. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Przycisk DISP][Monitor] i dodaj wcześniej znacznik wyboru w polu [Monitor wyłącz.].

Uwaga

  • Gdy monitor jest wysunięty, czujnik oka aparatu nie wykryje zbliżającego się oka, nawet jeśli w pozycji [FINDER/MONITOR] jest ustawiona opcja [Automatyczne]. Obraz będzie nadal wyświetlany na monitorze.