Zdjęcia seryjne

Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

 1. Wybierz / (Tryb pracy) pokrętła sterowania → [Zdjęcia seryjne].
  • Zdjęcia seryjne można również ustawić wybierając MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb pracy].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Zdjęcia seryjne: Hi+ :
Zdjęcia są wykonywane w sposób ciągły z maksymalną szybkością przy wciśniętym przycisku migawki.
Zdjęcia seryjne: Hi / Zdjęcia seryjne: Mid/ Zdjęcia seryjne: Lo:
Obiekty łatwiej śledzić, ponieważ obiekt jest wyświetlany w czasie rzeczywistym na monitorze lub w wizjerze w trakcie rejestrowania obrazu.

Liczba zdjęć, jakie można zapisać w trybie zdjęć seryjnych

Poniższa tabela pokazuje orientacyjne liczby możliwych do wykonania zdjęć przy ustawieniu [Zdjęcia seryjne: Hi+] w pozycji [Tryb pracy]. Liczby te zależą od warunków otoczenia i karty pamięci.


[Roz. obrazu JPEG]: [L:42M]

JPEG Standard ok. 76 zdj.
JPEG Wysoka ok. 76 zdj.
JPEG Bardzo wysoka ok. 76 zdj.
RAW (skompresowany RAW) ok. 76 zdj.
RAW & JPEG (skompresowany RAW)* ok. 76 zdj.
RAW (nieskompresowany RAW) ok. 28 zdj.
RAW & JPEG (nieskompresowany RAW)* ok. 28 zdj.

* [Jakość JPEG] po wybraniu opcji [RAW & JPEG]: [Wysoka]

Wskazówka

 • Aby regulacja ostrości i ekspozycji była przeprowadzana w sposób ciągły, ustaw poniższe opcje:
  • [Tryb ostrości]: [Ciągły AF]
  • [AEL z nac. spustu]: [WYŁ.] lub [Automatyczne]

Uwaga

 • Szybkość zdjęć seryjnych ulega zmniejszeniu, gdy w pozycji [Typ pliku RAW] ustawiono opcję [Nieskompresowany].
 • Szybkość zdjęć seryjnych ulega zmniejszeniu, gdy w pozycji [El. pierw. kurt. mig.] ustawiono opcję [WYŁ.] w trybie [Zdjęcia seryjne: Hi], [Zdjęcia seryjne: Mid] lub [Zdjęcia seryjne: Lo].
 • Gdy wartość F jest większa niż F8 w trybie [Zdjęcia seryjne: Hi+], [Zdjęcia seryjne: Hi] lub [Zdjęcia seryjne: Mid], ostrość jest zablokowana z nastawą dla pierwszego zdjęcia.
 • Obiekt nie jest wyświetlany w czasie rzeczywistym na monitorze lub w wizjerze w przypadku pracy w trybie [Zdjęcia seryjne: Hi+].
 • Zdjęcia seryjne są niedostępne w następujących sytuacjach:
  • Opcja [Efekt wizualny] ma ustawienie [Cz-b o bogatej grad.].
  • Opcja [DRO/Auto HDR] ma ustawienie [Auto HDR].