Połączenie USB

Wybieranie metody połączenia USB, gdy opisywany produkt jest podłączony do komputera itp.

Wybierz wcześniej MENU (Sieć) → [Steruj ze smartfonu][Steruj ze smartfonu][WYŁ.].

  1. MENU(Ustawienia) → [Połączenie USB] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Automatyczne nawiązywanie połączenia pamięci masowej lub MTP w zależności od podłączonego komputera lub innego urządzenia USB.
Pam. masowa:
Nawiązanie połączenia pamięci masowej między opisywanym produktem, komputerem i innymi urządzeniami USB.
MTP:
Nawiązanie połączenia MTP między opisywanym produktem, komputerem i innymi urządzeniami USB.
  • Karta pamięci w gnieździe karty pamięci 1 stanowi lokalizację docelową dla tego połączenia.
Zdalne sterow. PC:
Wykorzystywanie programu „Imaging Edge Desktop” do sterowania opisywanym produktem z poziomu komputera, włączając w to takie funkcje jak rejestrowanie obrazów i ich zapisywanie na komputerze.

Uwaga

  • W przypadku ustawienia [Automatyczne] w pozycji [Połączenie USB], nawiązanie połączenia między opisywanym produktem a komputerem może chwilę potrwać.