Ustaw. bracketingu

Istnieje możliwość ustawienia samowyzwalacza w trybie bracketingu oraz ustalenia kolejności rejestrowania obrazów przy bracketingu ekspozycji oraz bracketingu balansu bieli.

  1. Wybierz / (Tryb pracy) pokrętła sterowania → wybierz tryb bracketingu.
    • Tryb pracy można również ustawić wybierając MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb pracy].
  2. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Ustaw. bracketingu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Samowy. przy brack.:
Ustawianie, czy podczas fotografowania w trybie bracketingu ma być używany samowyzwalacz. Pozwala również ustawić liczbę sekund do zwolnienia migawki, jeżeli używany jest samowyzwalacz.
(OFF/2 s/5 s/10 s)
Kolejn.bracket:
Ustawianie kolejności zdjęć w przypadku fotografowania z bracketingiem ekspozycji i bracketingiem balansu bieli.
(0→-→+/-→0→+)