Instalowanie programu PlayMemories Home

 1. Korzystając z przeglądarki internetowej komputera, przejdź pod poniższy adres URL i pobierz PlayMemories Home postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Wymagane jest połączenie z Internetem.
  • Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie wsparcia programu PlayMemories Home (tylko w wersji angielskiej).
   https://www.sony.co.jp/pmh-se/
 2. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB, a następnie je włącz.
  • Do programu PlayMemories Home można dodawać nowe funkcje. Nawet jeśli oprogramowanie PlayMemories Home zostało już zainstalowane na komputerze, należy ponownie podłączyć opisywany produkt do komputera.
  • Nie należy odłączać przewodu USB od aparatu, gdy jest wykonywana jakaś operacja lub jest wyświetlany ekran dostępu. Może w ten sposób dojść do uszkodzenia danych.

  A: Do gniazda USB Type-C
  B: Do gniazda USB komputera

Uwaga

 • Zaloguj się jako administrator.
 • Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Gdy pojawi się komunikat polecający ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić, postępując według instrukcji na ekranie.
 • W zależności od środowiska systemu operacyjnego komputera może zostać zainstalowany pakiet DirectX.