Bezpośrednia ręczna regulacja ostrości (DMF)

Po przeprowadzonym automatycznym ustawianiu ostrości można wykonać precyzyjną regulację ręcznie, co pozwala szybciej ustawić ostrość na obiekcie niż w przypadku ręcznego ustawiania ostrości od samego początku. Jest to przydatne na przykład w trybie makro.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb ostrości][Ostrość DMF].
  2. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość automatycznie.
  3. Przytrzymaj przycisk migawki wciśnięty do połowy, a następnie obróć pierścień ostrości, aby uzyskać lepszą ostrość.

    • Przy obracaniu pierścienia ostrości odległość ostrości wyświetlana jest na ekranie.
      Przy zamocowanym adapterze obiektywu (sprzedawany oddzielnie) odległość ogniskowania nie jest wyświetlana.
  4. Zarejestruj obraz naciskając przycisk migawki do oporu.