Numer pliku

Wybór metody numeracji plików ze zdjęciami.

  1. MENU (Ustawienia) → [Numer pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Seryjny:
Opisywany produkt numeruje pliki po kolei do momentu osiągnięcia wartości „9999” bez zerowania licznika.
Wyzeruj :
Opisywany produkt na nowo rozpoczyna numerację po zapisaniu pliku w nowym folderze i przypisuje plikom numery począwszy od „0001”.
(Gdy folder przeznaczony do zapisu zawiera plik, zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego numeru.)

Wskazówka

  • Ustawienie w pozycji [Numer pliku] obowiązuje zarówno w przypadku gniazda 1 jak i gniazda 2.
  • Po ustawieniu w pozycji [Numer pliku] opcji [Seryjny], pliki będą numerowane kolejno na obu kartach pamięci w poszczególnych gniazdach, nawet w przypadku zmiany ustawienia [Prio. nośnika nagr.].