Nagrywanie dźwięku

Określa, czy podczas nagrywania filmu będzie rejestrowany dźwięk. Wybierz [WYŁ.], aby uniknąć nagrywania odgłosów pracy obiektywu i aparatu.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Nagrywanie dźwięku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Dźwięk (stereo) jest rejestrowany.
WYŁ.:
Dźwięk nie jest rejestrowany.