Krok ekspozycji

Można dobrać przyrost zmiany wartości czasu otwarcia migawki, przysłony i kompensacji ekspozycji.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Krok ekspozycji] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

0,3 EV / 0,5 EV

Uwaga

  • Nawet jeśli ustawisz opcję [Krok ekspozycji] na [0,5 EV], wartość ekspozycji ustawiana pokrętłem kompensacji ekspozycji zmienia się w krokach co 0,3 EV.