Ust. AF Twarz/Oczy

Funkcja ta służy do ustalania, czy aparat będzie ustawiać ostrość z priorytetem na twarzach lub oczach, czy też nie.

 1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Prio. tw./oczu w AF:
Ustawianie, czy przy włączonym autofokusie mają być wykrywane twarze i oczy wewnątrz obszaru ostrości i czy ma być ustawiana ostrość na oczach (AF priorytet oczu), czy też nie. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Wykrywanie obiektu:
Wybór docelowego obiektu do wykrywania.
[Człowiek]: Wykrywanie ludzkich twarzy/oczu.
[Zwierzę]: Wykrywanie zwierzęcych oczu. Twarze zwierzęce nie są wykrywane.
Wyś. ramki wykr. tw.:
Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka wykrywania twarzy po wykryciu ludzkiej twarzy. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Wyśw. oczu zwierząt:
Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka wykrywania oczu po wykryciu twarzy zwierzęcia. ([WŁ.]/[WYŁ.])


Ramka wykrywania twarzy

Gdy urządzenie wykrywa twarz, pojawia się szara ramka wykrywania twarzy. Gdy urządzenie ustali, że autofokus jest włączony, ramka wykrywania twarzy zmienia kolor na biały.
W przypadku zarejestrowania priorytetu kolejności dla poszczególnych twarzy z wykorzystaniem funkcji [Rejestracja twarzy], w opisywanym produkcie zostanie automatycznie wybrana twarz o najwyższym priorytecie i ramka wykrycia twarzy wokół tej twarzy zmieni kolor na biały. Ramki wykrywania twarzy w przypadku zarejestrowanych twarzy zmieniają kolor na czerwonawo-purpurowy.


Ramka wykrywania oczu

Biała ramka wykrywania oczu pojawi się, gdy zostanie wykryte oko i aparat określi, że autofokus jest możliwy w zależności od ustawień.

Ramka wykrywania oczu jest wyświetlana w następujący sposób, gdy w pozycji [Wykrywanie obiektu] ustawiono opcję [Zwierzę].


[AF priorytet oczu] przyciskiem ustawień własnych

Z funkcji AF priorytet oczu można również korzystać po przypisaniu [AF priorytet oczu] do przycisku ustawień własnych. Aparat może ustawiać ostrość na oczach tak długo, jak długo wciśnięty jest ten przycisk. Jest to przydatne, gdy chcesz tymczasowo zastosować funkcję AF priorytet oczu na całym ekranie bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości].
Na przykład jeśli w pozycji [Obszar ostrości] jest ustawiona opcja [Elast. punktowy] i zależy nam, aby aparat ustawił ostrość na oku poza ramkę ostrości, można zastosować funkcję AF priorytet oczu, naciskając przycisk ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [AF priorytet oczu] bez zmiany ustawienia [Obszar ostrości].

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do tego przycisku.
 2. MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy][Wykrywanie obiektu] → żądane ustawienie.
 3. Skieruj aparat na twarz człowieka lub zwierzęcia i naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [AF priorytet oczu].
 4. Naciśnij przycisk migawki, przytrzymując przycisk.


Wskazówka

 • Jeśli chcesz, aby ramka wykrywania twarzy lub oczu znikła po upływie określonego czasu, gdy aparat ustawi ostrość na twarzy lub oczach, ustaw w pozycji [Auto. czysz. obsz. AF] opcję [WŁ.].
 • W celu wykrycia zwierzęcych oczu, tak ustaw kadr, aby widoczne były zarówno oczy, jak i nos zwierzęcia.

Uwaga

 • Przy ustawieniu [Człowiek] w pozycji [Wykrywanie obiektu] oczy zwierząt nie będą wykrywane. Przy ustawieniu [Zwierzę] w pozycji [Wykrywanie obiektu] ludzkie twarze nie będą wykrywane.
 • Przy ustawieniu [Zwierzę] w pozycji [Wykrywanie obiektu] poniższe funkcje są niedostępne:
  • [AF z podążaniem]
  • [Śr. AF z podążaniem]
  • [Pr. tw. w pom. wiel.]
  • [Prio. zarej. twarzy]
 • Funkcja [AF priorytet oczu] może nie działać zbyt dobrze w następujących sytuacjach:
  • Gdy dana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy grzywka zasłania oczy danej osoby.
  • Przy słabym oświetleniu lub pod światło.
  • Gdy oczy są zamknięte.
  • Gdy obiekt jest w cieniu.
  • Gdy obiekt jest nieostry.
  • Gdy obiekt za dużo się rusza.
 • Gdy obiekt za dużo się rusza, ramka wykrywania może nie być prawidłowo wyświetlana wokół oczu.
 • W zależności od okoliczności nie można ustawić ostrości na oczach.
 • Gdy aparat nie może ustawić ostrości na ludzkich oczach, zamiast nich będzie wykrywał i ustawiał ostrość na twarzy. Aparat nie może ustawić ostrości na oczach, gdy nie została wykryta żadna ludzka twarz.
 • W określonych warunkach urządzenie może w ogóle nie wykrywać twarzy lub przypadkowo uznać inne obiekty za twarze.
 • Funkcja AF priorytet oczu jest niedostępna przy ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub , albo podczas filmowania.
 • Ramka wykrywania oczu nie jest wyświetlana, gdy funkcja AF priorytet oczu jest niedostępna.
 • Funkcji wykrywania twarzy/oczu nie można używać razem z poniższymi funkcjami:
  • Funkcje zoomu inne niż zoom optyczny.
  • [Posteryzacja] w pozycji [Efekt wizualny]
  • Powiększenie
  • Przy ustawieniu [120fps]/[100fps] w pozycji [Liczba kl. na sek.] podczas rejestrowania w zwolnionym/szybkim tempie.
 • Funkcji wykrywania twarzy nie można używać w następującej sytuacji:
  • Filmowanie przy ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [Ust. nagrywania]
 • Można wykryć maksymalnie 8 twarzy.
 • Nawet jeśli w pozycji [Wyś. ramki wykr. tw.] jest ustawiona opcja [WYŁ.], wokół twarzy z ustawioną ostrością pojawi się zielona ramka ostrości.
 • W trybie rejestrowania obrazu [Inteligentna auto], w pozycji [Prio. tw./oczu w AF] na stałe jest ustawiona opcja [WŁ.].
 • Nawet przy ustawieniu [Zwierzę] w pozycji [Wykrywanie obiektu] oczu niektórych rodzajów zwierząt nie można wykryć.
 • Nawet po wybraniu opcji [WYŁ.] w pozycji [Wyśw. oczu zwierząt] wokół oczu z ustawioną ostrością jest wyświetlana zielona ramka ostrości.