Jasne monitorow.

Umożliwia korektę kompozycji w przypadku rejestrowania obrazu przy słabym oświetleniu. Wydłużając czas ekspozycji, można sprawdzić kompozycję w wizjerze/na monitorze nawet w ciemnych miejscach, na przykład pod nocnym niebem.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] → przypisz funkcję [Jasne monitorow.] do odpowiedniego przycisku.
 2. Naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [Jasne monitorow.] , po czym zarejestruj obraz.
  • Poziom jasności uzyskany w efekcie działania funkcji [Jasne monitorow.] będzie utrzymywać się dalej po zrobieniu zdjęcia.
  • Aby przywrócić normalną jasność monitora, ponownie naciśnij jeden raz przycisk, do którego została przypisana funkcja [Jasne monitorow.].

Uwaga

 • W trakcie działania funkcji [Jasne monitorow.], [Wyś. podgl. na żywo] zostanie automatycznie przełączone na [Efekt ustawień Wył.] i wartości ustawień, na przykład kompensacja ekspozycji, nie będą znajdowały odzwierciedlenia przy wyświetlaniu Live View. Korzystanie z funkcji [Jasne monitorow.] wskazane jest jedynie w ciemnych miejscach.
 • Funkcja [Jasne monitorow.] zostanie automatycznie anulowana w poniższych sytuacjach:
  • Po wyłączeniu aparatu.
  • Po zmianie trybu rejestrowania obrazu z P/A/S/M na inny tryb niż P/A/S/M.
  • Przy ustawionym innym trybie ogniskowej niż ręczne ustawianie ostrości.
  • Po wykonaniu polecenia [Wspomaganie MF].
  • Po wybraniu opcji [Powiększenie].
  • Po wybraniu opcji [Ustawienia ostrości].
 • W trakcie działania funkcji [Jasne monitorow.] czas otwarcia migawki może być dłuższy niż zwykle podczas fotografowania w ciemnych miejscach. Dodatkowo, z uwagi na fakt poszerzenia mierzonego zakresu jasności, zmianie może ulec ekspozycja.