Zasilanie z gniazda elektrycznego

Znajdujący się w zestawie zasilacz itp. pozwala rejestrować i odtwarzać obrazy przy zasilaniu z gniazda elektrycznego. W ten sposób można oszczędzać energię akumulatora.

 1. Włóż akumulator do aparatu.
 2. Podłącz aparat do gniazda elektrycznego za pośrednictwem przewodu USB i zasilacza itp.

Uwaga

 • Aparat nie uruchomi się przy całkowicie wyczerpanym akumulatorze. Do aparatu należy włożyć akumulator naładowany w wystarczającym stopniu.
 • W przypadku korzystania z aparatu zasilanego z gniazda elektrycznego, należy upewnić się, że na monitorze wyświetlana jest ikona sygnalizująca pracę w trybie zasilania przez USB ().
 • W trakcie zasilania z gniazda elektrycznego nie wolno wyjmować akumulatora. Wyjęcie akumulatora spowoduje wyłączenie aparatu.
 • Nie wolno wyjmować akumulatora, gdy podświetlony jest wskaźnik dostępu. Dane na karcie pamięci mogą ulec uszkodzeniu.
 • Dopóki jest włączone zasilanie, akumulator nie będzie ładowany, nawet jeśli aparat jest podłączony do zasilacza itp.
 • W pewnych warunkach energia może być dodatkowo pobierana z akumulatora, nawet jeśli korzystamy z zasilacza itp.
 • W trakcie zasilania z gniazda elektrycznego nie wolno odłączać przewodu USB. Przed odłączeniem przewodu USB należy wyłączyć aparat.
 • W zależności od temperatury aparatu i akumulatora, czas ciągłego nagrywania może ulec skróceniu w przypadku zasilania z gniazda elektrycznego.
 • W przypadku korzystania z ładowarki przenośnej jako źródła zasilania, należy upewnić się, że jest w pełni naładowana. Również w trakcie eksploatacji należy zwracać uwagę na poziom naładowania ładowarki przenośnej.