Fun. Wyśl. do smartf.: Cel wysyłania (filmy proxy)

W przypadku przesyłania materiału wideo XAVC S do smartfona przy użyciu polecenia [Wyślij do smartfona] można ustawić, czy ma być przesyłany film proxy o niskiej przepływności, czy też oryginalny film o wysokiej przepływności.

  1. MENU → (Sieć) → [Fun. Wyśl. do smartf.][Cel wysyłania] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Tylko proxy:
Przesyła tylko filmy proxy.
Tylko oryginał:
Przesyła tylko oryginalne filmy.
Proxy & oryginał:
Przesyła zarówno filmy proxy jak i oryginalne filmy.